Khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp Kickstart 2017 

Theo Cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp nối thành công của chương trình “Tăng tốc Khởi nghiệp iAngel 2016” (iAA 2016), từ tháng 6/2017, Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp  Kickstart 2017 được triển khai bởi 3 thành viên của Mạng lưới Nhà Đầu tư Thiên thần Việt Nam – iAngel (http://iangel.vn/), bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Innovation Hub (InnoHub) phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ Việt Nam (SVF) và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings).

Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm đổi mới, sáng tạo hoàn thiện năng lực cạnh tranh và tăng tốc phát triển.

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp 2017 kéo dài trong 3 tháng, dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển sản phẩm. Chương trình khai thác, phát triển tiềm năng của các doanh nghiệp khởi nghiệp, và đặt nền móng vững chãi cho các doanh nghiệp tăng tốc khởi nghiệp.


Đặc biệt, với mục tiêu Tiếp sức khởi nghiệp Việt (Empowering Vietnamese Startups), Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp Kickstart Khóa 2 hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sẵn sàng đón nhận các khoản đầu tư (đặc biệt là trực tiếp từ các nhà đầu tư thiên thần thuộc mạng lưới iAngel) thông qua chương trình đào tạo, cố vấn từ các chuyên gia, doanh nhân hàng đầu Việt Nam.

“Kickstart 2017” sẽ được triển khai tại Hà Nội từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/10/ 2017. Những doanh nghiệp được lựa chọn vào Chương trình đào tạo chuyên sâu của Kickstart 2017 sẽ được: Huấn luyện chuyên sâu với chuyên gia và doanh nhân; Tham gia Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp theo hình thức 1:1 và cố vấn theo nhóm;Tham gia các buổi chia sẻ chuyên môn giữa chuyên gia, doanh nhân và các công ty khởi nghiệp thành công; Tiếp cận cơ hội nhận đầu tư trực tiếp không giới hạn từ các nhà đầu tư thiên thần hàng đầu Việt Nam tại các buổi thuyết trình dự án và các sự kiện kết nối mạng lưới; Sử dụng không gian làm việc chung miễn phí trong quá trình diễn ra chương trình; Tham gia các khóa học quản trị từ đối tác của chương trình.

Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Kickstart 2017 hân hạnh được sự hỗ trợ của các chuyên gia, cố vấn, các nhà đầu tư thiên thần trong Mạng lưới Nhà Đầu tư Thiên thần iAngel, InnoHub, SVF, BK Holdings cùng các đối tác cộng đồng trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, bao gồm: Sáng kiến cố vấn khởi nghiệp Việt Nam (VMI), Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE), và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA).

Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Kickstart 2017 được tài trợ bởi Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2), Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI), và Mạng lưới Doanh nghiệp Thụy sĩ (Swiss EP).

Nguồn: ICT News

Từ khoá:

Bài viết liên quan Tin Khởi Nghiệp